تازه چه خبر

خوش آمدید به کام به کام

برای دسترسی به همه ویژگی های ما اکنون به ما بپیوندید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم ، می توانید موضوعاتی را ایجاد کنید ، به موضوعات موجود پاسخ دهید ، به اعضای دیگر خود اعتبار دهید ، پیام رسان خصوصی خود را دریافت کنید و موارد دیگر. همچنین سریع و کاملا رایگان است ، پس منتظر چه هستید؟

سوالات را بپرسید

سوال های خودتان را در هر زمینه ای بپرسید کارشناسان به شما جواب می دهند

ارتباط با دیگران

با دیگران دوستان می توانید پیام و ارتباط بر قرار کنید

پروفایل

تنظیمات پروفایل شخصی خودتان را انجام دهید

گیاهان دارویی جنگلی

صفورا1111

عضو
عضو سایت
عضویت
19 Apr 2014
ارسال ها
385
پسندها
291
امتیاز
0
گیاهان داروئی جنگلی مناسب برای ناهنجاری های کلیه

یکی ازمشکلاتی که طب جدید با وجودامتیازهای ظاهری ان نسبت به طب سنتی باخود به ارمغان آورده است
مصرف روزافزون داروهای شیمیایی است که متاسفانه
روزبه روزشکل حادتری به خودمی گیرد. دررابطه
باپیامدهای این مسئله می توان به پدیده ای به نام
خودایمنی اشاره کرد ...
-------------------------------------------------------------------

مقدمه
یکی ازمشکلاتی که طب جدید با وجودامتیازهای ظاهری
ان نسبت به طب سنتی باخودبه ارمغان اورده است مصرف
روزافزون داروهای شیمیایی است که متاسفانه روزبه
روزشکل حادتری به خودمی گیرد.دررابطه باپیامدهای
این مسئله می توان به دوموردبسیارمهم اشاره کرد:
نخست این که به تدریج پدیده ای به نام خودایمنی
شکل گرفته است که براثر مصرف مداوم وبی رویه وگاهی
بدون توجه به طریقه خاص مصرف برخی داروها درمیکروب
هاوویروس ها ایجاد می شودوازاین طریق تاثیراین
داروهاراضعیف وحتی خنثی می سازدودرنتیجه باعث
افزایش مصرف وروی اوردن به انواع قوی تری ازان
هامی شود.
درثانی اگرچه ممکن استاستفاده از داروهای شیمیایی
دررابطه با بیماری های خاصی که موردنظراست
مفیدواقع شوندولی مصرف طولانی انها عوارض خاصی
ازخودبه جای می گذاردکه عوارض جانبی نامیده می
شود. مهمترین دستگاه دفعی بدن کلیه ها هستند که
میزان مواد مختلف بدن راتنظیم می کنندومقدار قند
ونمک (به ویژه سدیم وپتاسیم) را همیشه درخون ثابت
نگه میدارند. کلیه ها 3 نوع هورمون ترشح می کنند
که هورمون اول درتنظیم عمل خون سازی ودو هورمون
دیگرفشارخون ومیزان سدیم را دربدن تنظیم میکنند
از مهمترین بیماری های شایع کلیه می توان به سنگ
کلیه، ناراحتی، نارسائی والتهاب کلیه اشاره
کرد.گیاهان داروئی ازکم عوارض ترین موارد درمان
درتمام بیماری ها می باشند که دارای شمارزیادی
دربیماری های کلیه می باشند که می توانند چه به
عنوان داروی اصلی وچه به عنوان داروی حمایتی
دردرمان این بیماری ها به کارروند.

مواد وروشها
این تحقیق با بررسی کتب مختلف علمی موجود ومقالات
اینترنتی وتکمیل پرسشنامه توسط دست اندرکاران طب
سنتی ورایج و عطاری ها انجام گرفته است.نتایج
برای درمان سنگ کلیه28تیره12گونه جنگلی ،برای
درمان ورم کلیه 20تیره 2گونه جنگلی، برای درمان
ناراحتی کلیه8 تیره، برای قولنج کلیوی 17
تیره3گونه جنگلی، برای گرم کردن کلیه 1تیره، برای
آب آوردن ماهیچه کلیه1تیره1گونه جنگلی، برای
التهاب کلیه14 تیره، برای خونریزی کلیه1 تیره،
برای نارسائی کلیه1 تیره، برای تقویت کلیه1تیره و
برای درد کلیه 4تیره شناسائی شده اندکه در جداول
زیر به معرفی آنها می پردازیم.

معرفی گیاهان داروئی جنگلی مناسب برای درمان
ناهنجاری های کلیه

رویشگاهبرای درماننام فارسیتیرهنام علمیردیف
نواحی مرطوب ایران.دره های اطراف دریای خزر. بندر
گز .لاهیجان.رشت.سنگ کلیهکوله
خاسAsparagaceaeRuscus aculeatus1.
سنگ کلیهشقاقل ایرانیAsparagaceaePolygantum
officinalis2.
آذربایجان.جنگل قره داغ وحسن بگلوسنگ
کلیهپیروCupressaceaeJuniperus communis3.
کرج-چالوس-آذربایجان-عمارلو-اردبیل-خراسان-لرستان-اردبیلسنگ
کلیهعلف چایHypericaceaeHypericum perforatum4.

درمراکز علمی وکشاورزی ایران پرورش می یابدسنگ
کلیهسدرمقدسPinaceaeCedrus deodara5.
جنگل آستارا.کجور.بین کنیج ودشت نظیر در1800 تا
1300متریسنگ کلیهالولک هلی لک RosaceaeCerasus
ovium6.
دره چالوس.زنگوله.کجور.دره هراز.کلاردشتسنگ
کلیهتیسRosaceaeSorbus boissieri7.
شمال ایرانسنگ کلیهآلبالوی وحشیRosaceaeCerasus
vulgaris8.
شمال ایرانسنگ کلیهگیلاسRosaceaeCerasus avium9.

مازندران.شمال ایرانسنگ کلیهتوت فرنگی (جلوگیری
کننده)RosaceaeFragaria vesca10.
شمال ایرانسنگ کلیهتمشک (جلوگیری
کننده)RosaceaeRubus sp11.
به حالت وحشی نمی رویدسنگ کلیهگالش
انگورSaxifragaceaeRibes nigrum 12.
شمال.آذربایجان.قره داغ.حسن بگلوورم کلیه
CupressaceaeJuniperus communis13.
غالب جنگلهای شمال.مازندران.خوزستان. گیلان .
شیراز.اصفهانورم کلیهانجیرMoraceaeFicus carica14.

قولنج کلیویزرشکBerberidaceaeBerberis
vulgaris15.
تهران.شهرستانک.چالوس.دره تلار.زیرابقولنج
کلیویتوسBetulaceaeBetula pendula16.
مازندران چالوس.کلاردشت.هراز.کجورقول� �ج
کلیویتیسRosaceaeSorbus boissier17.
تهران.مازندران.دره چالوس.توچالآب آوردن ماهیچه
کلیه
غان.توسBetulaceaeBetula pendula18.بحث ونتیجه گیری
برای درمان ورم کلیه 20تیره از 20جنس و20
گونه2گونه جنگلی18گونه مرتعی،برای درمان ناراحتی
کلیه8 تیره از8جنس وگونه،برای قولنج کلیوی 17 تیره
از17جنس وگونه3گونه جنگلی14گونه مرتعی،برای گرم
کردن کلیه 1تیره از1جنس و1گونه،برای آب آوردن
ماهیچه کلیه1تیره از1جنس و1 گونه1گونه جنگلی،برای
التهاب کلیه14 تیره13 جنس و14 گونه،برای خونریزی
کلیه1 تیره از1جنس و1گونه،برای نارسائی کلیه1 تیره
از1جنس و1گونه،برای تقویت کلیه1تیره از1جنس
و1گونه،برای درد کلیه 4تیره از4 جنس و4 گونه و
برای درمان سنگ کلیه28تیره از63 جنس
از77گونه12گونه جنگلی65گونه مرتعی شناسائی شدند
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا