• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

تست روانشناسي جالب و متفاوت!

BAHAREH

عضو
با دیدن این عکس و پاسخ دادن به آن راز و رمز شخصیت خود را پیدا کنید.

به گزارش شگفت انگیز تابلویی که در عکس می بینید جاده ای را نشان می دهد که به یک خانه منتهی می گردد. این صحنه چه چیزی کم دارد؟
- یک درخت

- یک آبگیر (برکه)

- آدمها

- یک تکه ابر

- یک ماشین

لطفا به پاسخ ها نگاه نکنید .اول خودتان حدس بزنید این صحنه چه چیزی کم دارد .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

درخت:

در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می دهید رشد معنوی خودتان است.


یک آبگیر برکه:

در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می دهید داشتن یک رویا است.


آدم ها:

در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می دهید رابطه داشتن با افراد دیگرست.


یک تکه ابر:

در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می دهید دوستتان است.


یک ماشین:

در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می دهید پول است


 

Combecom

مدیریت کل سایت
تیم مدیریت
آدم ها:

در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می دهید رابطه داشتن با افراد دیگرست.
 
بالا