• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

کلسترول دیگر خطر ندارد!

ghasedak

عضو
کلسترول دیگر خطر ندارد!


کمیته مشاور اصول راهنمایی غذایی بیشتر نگران کمبود مصرف ویتامین D، ویتامین E، پتاسیم، کلسیم و فیبر است و تاکیدش بر انتخابهای سالمتر غذایی مانند میوهها و سبزیجات است.
غذاهای پر کلسترول به عنوان عوامل دخیل در خطر بیماریهای قلبی شمرده شدهاند.
کمیته مشاور اصول راهنمایی غذایی فعلی معتقد است که میزان مصرف غذایی کلسترول چیزی نیست که نیاز به نگرانی داشته باشد.
غذاهای پر کلسترول مانند تخم مرغ، دل و جگر و غذاهای دریایی مدت هاست که به عنوان عوامل دخیل در بیماریهای قلبی شمرده شدهاند اما پژوهشهایی که به دنبال ثابت کردن رابطه علمی میان آنها و پیامدهای نامطلوب بهداشتی بودهاند به نتایجی دو پهلو رسیدهاند.
این حرف به معنای آن نیست که کلسترول به طور کامل ماده غذایی بی خطری است و تاثیر آن در بستن شریانها هنوز تهدیدی برای سلامت قلب به شمار میرود اما مسئله این است که میزان مصرف آن دیگر آنقدر مهم نیست که نیاز به هشدار برای محدود کردن دریافت غذایی داشته باشد.
کمیته مشاور اصول راهنمایی غذایی بیشتر نگران کمبود مصرف ویتامین D، ویتامین E، پتاسیم، کلسیم و فیبر است و تاکیدش بر انتخابهای سالمتر غذایی مانند میوهها و سبزیجات است.
اصول راهنمایی غذایی که در سال 1977 در آمریکا و در سال 1983 در بریتانیا منتشر شد، توصیه میکرد مصرف کل چربی غذایی به 30 درصد کل دریافت انرژی و میزان مصرف چربی اشباع شده به 10 درصد آن محدود میشود.
اما پژوهشگرانی که نتایج این بررسی جدید را منتشر کردهاند، میگویند فرا تحلیل آنها از دادههای قدیمی از توصیه به کاهش مصرف چربی غذایی برای کاهش مرگ و میر مربوط به بیماریهای کرونری قلب حمایت نمیکند.

منبع: باشگاه خبرنگاران
 
بالا