• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

درمان گلودرد با داروی ضد اچآیوی در آینده

ghasedak

عضو
درمان گلودرد با داروی ضد اچآیوی در آینده

دانشمندان انجمن شیمی امریکا در مطالعات جدید امیدوار شدهاند در آینده از نوعی داروی ضداچایوی به منظور درمان گلودرد یا بیماریهای خورنده گوشت انسان، استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، این موفقیت میتواند روزی به ارائه درمانهای جدید برای چنین شرایطی بینجامد.
دکتر «داگلاس ای. میچل» و همکارانش معتقدند باکتری Streptococcus pyogenes مسئول بروز بیش از 600 میلیون مورد ابتلا به بیماری و سالانه 500 هزار مرگ در سراسر جهان است.
یکی از عوامل مهم در توانایی این پاتوژن برای ایجاد بیماری، تولید سمی موسوم به streptolysin S است. چنانچه دانشمندان بتوانند شیوهای برای مختلکردن مکانسیم باکتریایی تولیدکننده این سم بیابند، قادر خواهند بود درمانهای جدیدی جهت مقابله با این پاتوژن و همچنین کندکردن مقاومت آنتیبیوتیکی آن پیدا کنند.
تیم علمی حاضر در این مطالعه چگونگی تولید سم streptolysin S توسط S. pyogenes را بررسی کرد.
این محققان از داروی ضدآچآیوی به نام nelfinavir استفاه کردند؛ گرچه هدف این دارو ویروس اچآیوی است، آنزیمی کلیدی را در بیماران مسدود میکند.
این آنزیم با آنزیمی در پاتوژن S. pyogenes مرتبط است که در تولید سم streptolysin S نقش حیاتی ایفا میکند. محققان حاضر، ترکیبات nelfinavirمانندی تولید کردند که در آزمایشات انجامشده، مانع از تولید سم مزبور توسط باکتری S. pyogenes شد.
نتایج نشان داد این دارو و متغیرهای آن میتوانند در تلاشهای آتی برای درک چگونگی عملکرد و متوقفکردن این باکتری کمک کنند.
جزئیات این دستاورد علمی در مجله ACS Chemical Biology قابلمشاهده است و موسسههای ملی سلامت امریکا حامی مالی آن گزارش شده است.
 
بالا