• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

میزانه عشقه متولدینه ماههای سال:

proshat

عضو

فروردین :

به هنگامه عاشقی ؛ گویی در دنیای شوالیه ها و پرنسس ها سر میکند. قَلبَن عاشق ست و در عشق

پا برجاست.

اردیبهشت :

عاشقی بیقرار ست و کم رو ولی پُرشهامت. موسیقی بر او تاثیره فراوان دارد.
خُرداد :

بهترین عاشقه دنیاست و گُفتارها و دِله او پُر از رویاهای عاشقانه است.
تیر :

دلی نازک و پُر از محبت دارد و از دل سوختن

می هراسد.
مُرداد :

عاشق پیشه ست و بی عشق زندگی نمیکند.

شهریور :

عشقه او شعله ای کوچک ، ولی جاودان است و در پیِ عشقی حقیقی ست.

مـِـهر :

در اموره عشقی ورزیده است و زندگیش پر از ماجراهای عاشقانه.

آبان :

هیجان عشق برای او زیبا و پر جاذبه است و در عشق صادق است.

آذر :

خوش بین ست و راستگو. شاید نگاهی شاعرانه به عشق داشته باشد.

دی :

شـــــــــاید در ظاهـِر بی احساس باشد ؛ ولی قــَــــــــــــــــــلبـی گــَــــــرم و پـُــر از عـــــشق دارد...!¡

بهمن :

عشقه خود را دیر ابراز میکند و عاشقه آزادی ست. اولین عشقه او قلبش را به تپش درمی آورد و هرگز فراموشش نخواهد کرد.

اسفند:

در عشق بی نظیر است. جذاب و پرنشاط است. احساساتی و رویایی ست
 

Haniye

عضو

تیر :

دلی نازک و پُر از محبت دارد و از دل سوختن
می هراسد.
:9 (2):cbc
 
بالا