• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

محیط زیست مشاغل سبز ایجاد خواهد کرد

yasi

عضو
[h=3]
[/h]

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که مشاغل سبز مهمترین محور کارآفرینی است، گفت: بر این اساس یکی از اولویتهای این سازمان آموزشهای علمی و کاربردی در زمینه کارآفرینی پیشرفته و مشاغل سبز است.به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار در مراسم بیست و دومین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی و یادبود مرحوم تقی ابتکار بنیانگذار دانشگاه جامع علمی و کاربردی در ایران، بزرگداشت شخصیتهای علمی و اجرایی کشور را تلاش در جهت علم و خدمت به کشور دانست و گفت: چنین رویکردی منجر به انگیزش بیشتر در افراد و ایجاد فضای نشاط در محیط علمی و اجرایی کشور میشود.

ابتکار با گرامیداشت یاد مرحوم تقی ابتکار، از تلاش وی برای پیشرفت عرصه علمی و اجرایی در کشور به رغم تمام موانع و مخالفتها به دلیل اعتقاد به درستی اندیشه خود سخن گفت.معاون رئیس جمهوری با اشاره به اصل 50 قانون اساسی در ایران، اظهار کرد: در بحبوحه انقلاب و در زمان نخستین دوره مجلس خبرگان، پدر به واسطه دوستی با آیت الله موسوی اردبیلی و سایر اعضای مجلس خبرگان، پیشنهاد اضافه شدن اصلی در قانون اساسی برای حفاظت و حراست از محیط زیست را داد.

  • اصل 50 قانون اساسی از مترقیترین اصول قانونی در ایران

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری این موضوع که در آن زمان فقط قانون اساسی چند کشور در دنیا اصلی را به محیط زیست اختصاص داده بودند گفت: تصویب و اختصاص اصل 50 قانون اساسی ایران به محیط زیست نشانه فکری بلند و از اصول مترقی قانون اساسی کشور است.
وی ارجاع و استناد تمام سیاستهای کلی نظام، قوانین و لوایح زیست محیطی، مباحث حقوقی، حقوق محیط زیست و برنامهها به اصل 50 قانون اساسی را ناشی از تاثیر و اهمیت این اصل در محیط زیست دانست.

  • تشکیل ستاد فناوری نانو در ایران به پیشنهاد مرحوم تقی ابتکار
ابتکار افزود: سالها بعد پدر در اقدام نوینی دیگر که ناشی از تفکر و اندیشه آیندهنگر و خلاق وی بود با ارایه پیشنهاد تشکیل ستاد فناوری نانو، پایهگذار ستاد فناوری نانو در ایران شد.
معاون رئیس جمهوری، استدلال مرحوم تقی ابتکار برای این پیشنهاد را نیاز کشور به تکنولوژیها و فناوریهای نوین و عدم رشد چشمگیر صنعت نانو در جهان طی آن سالها و امکان رسیدن ایران به جایگاهی همطراز سایر کشورها در این زمینه اعلام کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز به واسطه تلاش محققان و پژوهشگران این حوزه، ایران از رتبه و جایگاه خوبی در صنعت نانو جهان برخوردار است.
وی تاسیس دانشگاه علمی و کاربردی در ایران به واسطه احساس نیاز به تدریس رشتههای کاربردی در دانشگاهها و عرصه تحصیلات تکمیلی را از دیگر اقدامات ارزنده مرحوم تقی ابتکار برشمرد.
ابتکار با تاکید بر نگاه پدرش مبنی بر نیاز به آموزشهای کاربردی و عملی در کنار آموزشهای تئوریک و نظری، تصریح کرد: اگرچه موانع و مخالفتهای بسیاری برای هریک از این اقدامات وجود داشت ولی مرحوم ابتکار به رغم روحیه نقدپذیری و مشورتی خود، بسیار خستگیناپذیر و پر امید و مصمم بود و اگر به درستی کاری ایمان میآورد تمام تلاش و توان خود برای موفقیت در آن عرصه را به کار میگرفت.
  • گسترش آموزشهای علمی و کاربردی، کلید اشتغال و کارآفرینی است

معاون رئیس جمهوری با اشاره به رویکرد جهانی در خصوص گسترش آموزشهای علمی و کاربردی، گفت: کلید و راهحل اشتغال و کارآفرینی در بسیاری از کشورهای دنیا، همین آموزشهای کاربردی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری هدف و تلاش دولت تدبیر و امید برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور، توسعه آموزشهای علمی و کاربردی و اهمیت به دانشگاه علمی و کاربردی را یکی از مباحث بسیار مهم در این زمینه برشمرد.
وی تاکید کرد: در سازمان حفاظت محیط زیست نیز سعی شد تا همین نگاه کاربردی بودن علم پیگیری شود و از این رو در دوره گذشته مدیریت خود در این سازمان، با محوریت پژوهشکده محیط زیست تلاش شد تا همین نگاه کاربرد محوری علم و دانش و تکنولوژی در محیط زیست رونق و توسعه یابد.
  • مشاغل سبز از جمله مهمترین محورهای کارآفرینی استابتکار افزود: در دوره جدید هم تمام سعی ما بر این است که این نگاه را از طریق گسترش مشاغل سبز در کشور که از مهمترین محورهای کارآفرینی در دنیای پیشرفته است، پیگیری کنیم.
معاون رئیس جمهوری با یادآوری الگوی نادرست مصرف انرژی در کشور و هزینههای تحمیلی بر اثر این سوء مصرف انرژی بر اقتصاد و منابع و محیط زیست ایران، گفت: همین چالش میتواند با آموزش کاربردی و تربیت نیروهای خاص برای تنظیم انرژی در کشور تا حد بسیار زیادی مرتفع شود.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رتبه ایران در تولید گازهای گلخانهای در جهان را ناراحتکننده خواند و گفت: بهینهسازی مصرف انرژی و کارآفرینی در این حوزه میتواند بسیاری از کاستیها و مشکلات کنونی را برطرف کند.


وی گزارش انرژی 2014 و نتیجهگیری حاصل از آن مبنی بر ایجاد یا تولید منابع جدید انرژی از محل بهینهسازی مصرف انرژی، همچنین درآمد کسب شده از این طریق که منجر به رشد اقتصادی کشورها میشود را نقشه راهی برای تدوین و تنظیم آموزشهایی کاربردی در این حوزه دانست.ابتکار تاکید کرد: آموزشهای کاربردی یکی از بهترین روشهای شناخته شده در دنیا برای پیوند میان دانشگاه، اشتغال، تولید و صنعت و حفاظت از محیط زیست است.بنابراین گزارش، لوح تقدیر، تندیس و تمبر یادبودی به منظور تقدیر از فعالیتها و تلاشهای مرحوم تقی ابتکار در راه تاسیس دانشگاه علمی و کاربردی، همچنین لوح تقدیر، تمبر یادبود و تندیسی به پاس تلاشهای معصومه ابتکار در حفظ محیط زیست کشور به وی و فاطمه برزگر همسر مرحوم ابتکار اهدا شد.
 
بالا