• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

فوک خزری کوچکترین گونه فوک درجهان

negar

عضوفوک خزری زمستانها را که فصل زادآوری است، روی قطعات یخی سواحل شمالی میگذراند؛ اما در بهار، تابستان و پاییز عمدتا سواحل ایران را ترجیح میدهد.


منبع : تبیان
 
بالا