• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

احتمال بروز مشکل کمبود آب در انتهای پاییز

negar

عضو


حمید رضا جانباز در پاسخ به این سوال که آیا مشکل کمبود اب با گذر از تابستان در تهران به پایان رسیده است گفت: خیر، منابع اب ی نیاز به مدیریت دارند در غیر این صورت احتمال دارد در اواخر پاییز دچار مشکل شویم. وی در پاسخ به این مطلب که از سخنان استاندار تهران بر میآید که مشکل اب را پشت سر گذاشتیم و دیگر کمبود اب نداریم گفت؛ من چنین استنباطی ندارم و نیاز است مصرف اب مدیریت شود.

517 شهر کشور در تابستان با احتمال بروز تنش ابی مواجه بودند و مصرف و تولیدابدر آن شهرها تقریبا سربه سر بود؛ با نزدیک شدن به انتهای تابستان بحران کمبود ابدر برخی از کلانشهرها بیشتر خود را نشان داد به گونهای که کرمان و اصفهان به وضعیت قرمز رسیدند به این معنا که مصرف اببیش از تولید بود. در تهران نیز در حال حاضر وضعیت زرد است به این معنا که تولید و مصرف به یک میزان است و به گفته برخی از مسئولین در صور عدم مدیریت مصرف ابحتمال دارد در پاییز به وضعیت قرمز برسیم. بنابراین نیاز است که تمام مشترکین در حوزههای مختلف به بهترین نحو ازاباستفاده کنند.
خبرگزاری بهار - baharnews.ir
 
  • Like
واکنش ها: yasi
بالا