• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

اخبار بورس نفت بهمراه نرخ و نوسان آن

yasi

عضو
امروز: چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۳ 10:19:16


بازارهای جهانی[HR][/HR]

نفت

[HR][/HR]

سبد نفت اپک
قیمت به دلار
روزانه ۱۰۳.۹۹
۱۴ ژانویه ۲۰۱۴

 

yasi

عضو
امروز: شنبه ۱۸ بهمن ۹۳ 17:59:11

بازارهای جهانی[HR][/HR]
نفت

[HR][/HR]

سبد نفت اپک قیمت به دلار
روزانه ۱۰۳.۹۹
۱۴ ژانویه ۲۰۱۴

 

yasi

عضو
امروز: يکشنبه ۱۹ بهمن ۹۳ 10:3:26

بازارهای جهانی[HR][/HR]
نفت

[HR][/HR]

سبد نفت اپک قیمت به دلار
روزانه ۱۰۳.۹۹
۱۴ ژانویه ۲۰۱۴

 

yasi

عضو
سهشنبه، 21 بهمن 1393 Tuesday, February 10, 2015
[h=3]نفت خام WTI[/h]
# عرضه کنندهواحدقیمتتغییرات قیمتتوضیحتاریخ به روز رسانینمودار
1 بازار جهانی1 بشکه53.15 دلار آمریکا
1.01
- 1393/11/20 - 21:41

[h=3]نفت برنت [/h]
# عرضه کنندهواحدقیمتتغییرات قیمتتوضیحتاریخ به روز رسانینمودار
1 بازار جهانی1 بشکه58.27 دلار آمریکا
0.47
- 1393/11/20 - 21:41[h=3]نفت خام اوپک [/h]
# عرضه کنندهواحدقیمتتغییرات قیمتتوضیحتاریخ به روز رسانینمودار
1 بازار جهانی1 بشکه53.36 دلار آمریکا
2.55
- 1393/11/20 - 21:41


 

yasi

عضو
قیر# عرضه کنندهواحدقیمتتغییرات قیمتتوضیحتاریخ به روز رسانینمودار
1 بازار تهران1 تن589 دلار آمریکا
0
60-70/بشکه استیل/FOB1393/11/18 - 17:01
بسته بندی:
بشکه
محل تحویل: بندرعباس FOB
" class="tooltip">
2 بورس ایران1 کیلوگرم8,717 ریال
0
60-701393/11/18 - 17:01


 
آخرین ویرایش:

yasi

عضو
بنزین# عرضه کنندهواحدقیمتتغییرات قیمتتوضیحتاریخ به روز رسانینمودار
1 بازار جهانی1 گالون1.58 دلار آمریکا
0.02
- 1393/11/20 - 17:10

 

yasi

عضو
بازارهای جهانی[HR][/HR]
نفت

[HR][/HR]

سبد نفت اپک قیمت به دلار
روزانه ۱۰۳.۹۹
۱۴ ژانویه ۲۰۱۴

 

yasi

عضو


امروز: شنبه ۹ اسفند

نفت خام WTI# عرضه کنندهواحدقیمتتغییرات قیمتتوضیحتاریخ به روز رسانینمودار
1 بازار جهانی1 بشکه49.44 دلار آمریکا
0.15
- 1393/12/09 - 16:37


نفت برنت


# عرضه کنندهواحدقیمتتغییرات قیمتتوضیحتاریخ به روز رسانینمودار
1 بازار جهانی1 بشکه62.58 دلار آمریکا
0.34
- 1393/12/09 - 16:37


نفت خام اوپک


# عرضه کنندهواحدقیمتتغییرات قیمتتوضیحتاریخ به روز رسانینمودار
1 بازار جهانی1 بشکه56.07 دلار آمریکا
1.98
- 1393/12/09 - 09:47


 
آخرین ویرایش:

yasi

عضو
[h=3]قیر
[/h]
# عرضه کنندهواحدقیمتتغییرات قیمتتوضیح
تاریخ به روز رسانینمودار
1 بازار تهران1 تن589 دلار آمریکا
0
60-70/بشکه استیل/FOB1393/12/06 - 17:27
بسته بندی:
بشکه
محل تحویل: بندرعباس FOB
" class="tooltip">
2 بورس ایران1 کیلوگرم8,717 ریال
0
60-701393/12/06 - 17:27
نوع معامله:
نقدی
" class="tooltip">

 

yasi

عضو
[h=3]بنزین
[/h]
# عرضه کنندهواحدقیمتتغییرات قیمتتوضیحتاریخ به روز رسانینمودار
1 بازار جهانی1 گالون1.98 دلار آمریکا
0.01
- 1393/12/09 - 16:37