تبلیغات

صفحه ١ از ١ صفحه

مزایای تبلیغات اینترنتی

  • ١٣٩٧/٠٧/٠۶

تبلیغات اینترنتی و استفاده از آن; در این روزها که همه سرگرم وب و گوشی هستند غیرقابل انکار است. که شامل ایمیل ، بنرهای تبلیغاتی ، شبکه های اجتماعی سایت ...

تبلیغات چیست ؟

  • ١٣٩۴/٠۶/٢۶

تبلیغات چیست؟ مفهوم تبلیغات بطور عجیبی با بازاریابی آمیخته است. تبلیغات جزئی از فرآیند بازاریابی یک محصول و یا خدمت بشمار می رود. به بیان ساده می توا ...

انتخاب تیتر آگهی تبلیغاتی

  • ١٣٩۴/٠۶/٢٢

هدف از طراحی یک آگهی تبلیغاتی جذب هرچه بیشتر مخاطب و افزایش فروش می باشد، این تبلیغات میتواند توسط پیام کوتاه، بنرهای اینترنتی، تراکت و بروشور و حتی و ...

متن آگهی تبلیغاتی را چگونه بنویسیم؟

  • ١٣٩۴/٠۶/٢٢

هدف از طراحی یک آگهی تبلیغاتی جذب هرچه بیشتر مخاطب و افزایش فروش می باشد و متن آگهی تبلیغاتی نقش مهمی در این امر خواهد داشت، این تبلیغات میتواند توسط ...

ادبیات تبلیغات

  • ١٣٩۴/٠۶/٢٢

استفاده از کتاب ادبیات تبلیغ نوشته ی رابرت دابل یو.بلادی، برای دو گروه از نویسندگان تبلیغ مفید است: ادبیات تبلیغ برای مبتدیان، که یک راهنمای جامع ساده ...

تبلیغات موتور های جست و جو PPC

  • ١٣٩۴/٠١/٠١

در اینترنت تبلیغات معنای گوناگونی را دارا هست نیازهای اینترنتی عادی یک کاربر مانند جست و جو کردن در سطح اینترنت باعث شده یکسری درامد زایی ها برای موتو ...