هیچ سایتی را نمی توان به امید اینکه همه چیز مرتب است برای مدتی بیش از چند روز به حال خود رها کرد. هر وبسایتی پس از راه اندازی، بصورت مستمر به بررسی، بروزرسانی و مدیریت فنی و عمومی بخش های مختلفش نیازمند است.

نگهداری وبسایت یعنی اینکه مطمئن شویم سخت افزارها و نرم افزارهای پروژه همگی بروز هستند، درست عمل می کنند، محتوا استاندارد، به روز و صحیح تنظیم شده، بخش ها و فرم های آنلاین در شرایط متعدد صحیح عمل می کنند و کارهایی از این دست.
هزینه های نگهداری پروژه تحت وب از حدود سالانه 5 میلیون تومان شروع می شود و بسته به حجم و جزئیات تخصصی می تواند بیشتر باشد.

 

مواردی که بیان شد، شامل عناوینی بود که در بیشتر پروژه های تحت وب مشترک هستند و معمولا درباره آنها سوال می شود. سعی شد کلیات در هر مورد بیان گردد اما در تمام پروژه ها نیاز است تمام ابعاد و جزئیات به صورت اختصاصی بررسی و برآوردها انجام گیرد.

0 دیدگاه