تفاوت افراد پولدار و ثروتمند

تفاوت افراد پولدار و ثروتمند

استیو فوربز ناشر میلیاردرآمریکائی میگوید :

منبع حقیقی ثروت و سرمایه در این عصر مادیات نیست.این منبع نشات گرفته از ذهن انسان ، روح انسان ، تخیلات انسان و ایمان ما به آینده است.
اگر به دقت به این جمله توجه کنیم تفاوت بین یک پولدار را با یک ثروتمند تا حدودی متوجه می شویم. استیو فوربز داشتن ذهن و روح و خلاقیت و ایمان را ثروت و سرمایه می داند که باعث بدست آوردن ثروت مادی می شوند.او صرفا داشتن پول را ثروت نمی داند و این نکته بسیار مهمی است.

 

0 دیدگاه