متن آگهی

 در وارد کردن متن آگهی دقت کنید که متن با عنوان آگهی و کلمات کلیدی هماهنگ باشد .

توجه داشته باشید هر اندازه شما در وارد کردن اطلاعات آگهی دقت کنید ، آگهی شما بهتر در گوگل ثبت می شود .

فراموش نکنید گوگل بهتر از هر فردی به اطلاعات شما توجه می کند.