ساده نویسی در اگهی نوشتن

ساده نویسی

با سبکی آشنا بنویسید.

نباید افراط کنید یا خود را خیلی دوستانه جلوه دهید و در تعریف از کالا یا خدمات خود زیاده روی کنید.

فقط آنچه را که باید، بگویید به همین سادگی!

تمام .

0 دیدگاه