تیتر آگهی را جذاب بنویسید

تیتر آگهی را جذاب بنویسید

برای شروع، تیتری که توجهات را به خود جلب کند بنویسید.

رعایت این اصل در تبلیغات بسیار مهم است مردم در حال بمباران شدن با اطلاعات هستند و به خصوص در اینترنت چیزی را می خوانند که توجهشان را جلب کرده باشد وگرنه به راحتی آن را نادیده می گیرند.

اگر تیتر شما جلب توجه نکند، آنگاه احتمالاً همه چیز از دست رفته است چون احتمالا کسی آنرا نمی خواند.

0 دیدگاه