انتخاب دسته بندی اگهی

انتخاب دسته بندی اگهی

در انتخاب دسته بندی آگهی خود دقت کنید .درج آگهی در گروههای غیر مرتبط تنها ، شانس دیده شدن آگهی شما را کاهش خواهد داد.

نیازمندیهای کام به کام در 4 دسته اصلی ایجاد شده است

با موضوعات اگهی های املاک و ساختمان - اگهی های خودرو - اگهی های خدمات و صنعت - اگهی های بازار کار و استخدام

به همراه زیر دسته بندی های مختلف ، که سعی بر این شده که اکثرا موضوعات را دربرگیرد و تخصصی تر باشند .