انتخاب تصویر آگهی

انتخاب یک تصویر مناسب ،جذاب و مرتبط با موضوع آگهی عامل تعیین کننده ای برای جذب مخاطب خواهد بود.

تصویر مناسب ویترین کار وفعالیت شما خواهدبود. بنابراین سعی کنید برای آگهی خود، اعم از ویژه و رایگان، تصویر انتخاب نمایید.

برای انتخاب عکس از تصاویر کاملا مرتبط با آگهی استفاده کنید و از انتخاب تصاویر نا مربوط به موضوع آگهی اجتناب کنید.

این موضوع مورد توجه موتورهای جستجو خواهد بود. حجم تصویر نباید زیاد باشد.به کیفیت و زیبایی تصویر آگهی خود توجه کافی داشته باشید.